Penafian

Hal berkenaan dengan penafian web Rekemen.MY (Disclaimer)

Tarikh kemaskini: 20 Ogos 2022

Anda disarankan untuk membaca dan memahami semua penafian yang kami nyatakan disini.

Dengan menggunakan laman web (www.rekemen.my) ini anda dianggap bersetuju dan menerima penafian ini. Definisi ‘menggunakan’ termasuklah (tidak terbatas) aktiviti seperti membaca, menyertai, memberi komen, mengkongsikan sebarang isi kandungan dalam laman ini.

Dalam penafian ini definisi, perkataan, gabungan perkatan, singkatan seperti “Saya”, “Kami”, “kita”, “web kami”, “web ini”, “laman ini” atau sebarang terma yang digunakan untuk mewakili laman web Rekemen.MY sahaja.

Penafian Laman Web Rekemen.MY

Infomasi yang diberikan oleh Rekemen.MY adalah untuk tujuan infomasi, servis atau rekemen produk dan juga terdapat juga panduan bertulis.

Sebarang infomasi yang dibekalkan dalam laman ini diberikan dengan sehabis baik dan dengan tujuan baik sahaja.

Penulisan Komen

Pemilik website ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada website ini tanpa notis termasuk:

  1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. Komen tidak senonoh
  3. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  4. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  5. Komen yang berbaur perkauman
  6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  7. Komen yang tidak difahami

Hak cipta Artikel, Maklumat, Bahan di web Rekemen.MY

Semua hasil penulisan di web Rekemen.MY ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik web Rekemen.MY sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian.

Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Rekemen.MY dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak Rekemen.MY sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini.

Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi Rekemen.MY dengan menggunakan halaman https://www.rekemen.my/hubungi/

Hak Cipta © Rekemen.MY